Aktualności

Nie przegap okazji! Weź udział w bezpłatnych szkoleniach oraz doradztwie z zakresu systemu HACCP!

TERMINARZ:

Najbliższe szkolenia:

Pełnomocnik ds. systemu HACCP - 4-5.11.2014, 17-18.11.2014

Pełnomocnik ds. systemu HACCP - 19-20.11.2014, 26-27.11.2014

Zapraszamy!


Prosimy o zapoznanie się z zaktualizowanymi dokumentami rekrutacyjnymi dostępnymi w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA!


W projekcie udział może wziąć jedynie przedsiębiorstwo (Beneficjent), które łącznie spełnia następujące kryteria:

  • firma prowadzi działalność w branży spożywczej lub branży turystycznej – kryterium weryfikowane na podstawie wpisu PKD w dokumencie rejestrowym i oświadczenia Beneficjenta,
  • firma posiada siedzibę lub inną jednostkę organizacyjną (m.in. filia, oddział) na terenie województwa śląskiego,
  • firma ma status mikro przedsiębiorstwa,
  • łączna wartość pomocy de minimis otrzymanej przez firmę w bieżącym roku kalendarzowym oraz dwóch poprzedzających go latach kalendarzowych nie przekracza równowartości w złotych kwoty 200 tys. euro obliczonej według średniego kursu NBP obowiązującego w dniu udzielenia pomocy (łącznie z pomocą w ramach niniejszego projektu wynoszącą ok. 350 euro/osobę),
  • firma kwalifikuje się do pomocy de minimis.

W szkoleniach uczestniczyć mogą:

  • właściciele, pełniący funkcje kierownicze,
  • wspólnicy, w tym partnerzy prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiący z niego korzyści finansowe,
  • pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.

uczestnicy szkoleń zamieszkują/pracują na obszarze województwa śląskiego.


Szczegółowe informacje na temat rekrutacji dostępne są w regulaminie dostępnym w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA.